2 st. 1-stegs tunneltvättar med efterföljande avblåsning/torkning av ringar.
Tvättning utförs med olja. Anläggningen är sammankopplad med slutkundens interna system för olja för kontinuerligt utbyte av vätskan.

Takttid: 40 sek / detalj

Tunneltvättar