Korgtvättar

Våra korgtvättanläggningar, är oftast frontmatad tvättanläggningar anpassade för olika storlekar av godskorgar.

Anläggningarna kan utrustas med automatiskt korghanteringssystem, korgrotation alternativt vaggning, allmänspolning, flow-jet tvättning, ultraljudstvättning, torkutrustningar, kylutrustningar m.m.

Anläggningarna kan byggas i ett eller flera steg, alternativt flera processteg i samma behandlingskammare. Våra anläggningar är försedda med automatiskt lockskyddsfunktion, vilket förhindrar gods att ramla ur korgen om lock skulle saknas.

Vid första spolningen tvättas godset under rotation eller vaggning, lösa föroreningar och oljor spolas då bort. Vid flow-jet tvättning fylls kammaren med tvättvätska och spolning av godset sker under vätskeytan med 8 – 20 bars tryck samtidigt som kontinuerlig överbreddning av tvättvätskan tillbaka till förrådstank sker vilket optimerar bortspolning av oljor, fetter, smuts och andra partiklar från godset.

Genom att förse anläggningen med ultraljud, fler tvättsteg och vacuumtork kan mycket höga renhetskrav uppnås.

korgtvättar

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)
Manuell Allka-Jet Cleaner
BSRT-M 1111, 600 modul

Bilden visar BSRT-M 1111 600 modul (Tvätt-Skölj-Tork)

Tvätt/sköljmetod: Högflödesspolning i luft/vätska samt recirkulerande varmluftstorkning i kombination med tryckluftsavblåsning

Max korgstorlek: l x b x h
600 x 400 x 330 mm

Maxvikt:
Standard 100 kg

Kapacitet:
4-5 charger/h

Manuell Allka-Jet Cleaner
BSRTUV-M 1121, 600 modul

Bilden visar BSRTUV-M 1121 600 modul (Tvätt-Skölj-Tork-Vakuumtork)

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen är recirkulerande varmluft i kombination med tryckluftsavblåsning och avslutas i vakuum

Max korgstorlek l x b x h: 600 x 400 x 330 mm

Max standardvikt:
100 kg

Kapacitet:
4-6 charger/h

Automatisk Allka-Jet Cleaner
BSRTUV-A 1222, 600 modul

Bilden visar BSRTUV-A 1222 600 modul

Tvätt/skölj princip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft avslutas i vakuum

Max korgstorlek: l x b x h 600 x 400 x 330 mm

Max standardvikt:
150 kg’

Kapacitet:
6-8 charger/h

Automatisk Allka-Jet Cleaner
BSRTUVK-A 2226, 1200 modul

Bilden visar BSRTUVK-A 2226 1200 modul

Tvätt/Sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft avslutas i vakuum

Max korgstorlek: l x b x h: 1200 x 400 x 330 mm

Max standardvikt:
200 kg

Kapacitet:
12-15 charger/h

Oxidavskiljning
Bilden visar BSRTUV-A 2324 600 modul
Bilden visar BSRTUV-A 2324 600 modul

Bilden visar BSRTUV-A 2324 600 modul

Tvätt/sköljprincip Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft och avslutas i vakuum

Max korgstorlek: l x b x h 600 x 400 x 330 mm

Max standardvikt:
150 kg

Kapacitet:
6-8 charger/h

Oxidavskiljning
BSRTUVK-A 4429

Bilden visar BSRTUVK-A 4429

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft och avslutas i vakuum

Max korgstorlek: l x b x h 600 x 400 x 330 mm

Max standardvikt:
200 kg

Kapacitet:
10-15 charger/h

Härdtvättsystem
BST-M 1111 för maxcharge l x b x h 1150 x 850 x 600 mm (1000 kg)

Bilden visar BST-M 1111 för maxcharge l x b x h 1150 x 850 x 600 mm (1000 kg)

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska, flerfyllnad av processkammaren kan kombineras med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft kan kombineras med vakuum

Kapacitet: 2-3 Charger/h
BST systemen kan anpassas efter kundens behov gällande chargestorlek och vikter

Härdtvättsystem
BST-M 1111 för maxcharge l x b x h 1150 x 850 x 600 mm (1000 kg)

Bilden visar BST-M 1111 för maxcharge l x b x h 1150 x 850 x 600 mm (1000 kg)

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska, flerfyllnad av processkammaren kan kombineras med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft kan kombineras med vakuum

Kapacitet: 2-3 Charger/h
BST systemen kan anpassas efter kundens behov gällande chargestorlek och vikter

Härdtvättsystem
BST-MA 1111 för maxcharge l x b x h 1200 x 800 x 600 mm (1000 kg)

Bilden visar BST-MA 1111 för maxcharge l x b x h 1200 x 800 x 600 mm (1000 kg)

Tvätt/sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska, flerfyllnad av processkammaren kan kombineras med ultraljud. . Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft kan kombineras med vakuum

Kapacitet: 3-4 Charger/h
BST systemen kan anpassas efter kundens behov gällande chargestorlek och vikter

Tvättsystem för formverktyg
BSRTUVK-A 2225

Bilden visar BSRTUVK-A 2225

Tvätt/Sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft och intermittent tryckluftsavblåsning. Sluttorksteg via vakuum.

Korgstorlek:

l x b x h: 770 x 550 x 670 mm, Max standardvikt: 400 kg
l x b x h: 800 x 600 x 500 mm, Max standardvikt: 200 kg
l x b x h: 600 x 390 x 330 mm, Max standardvikt: 150 kg

Tvättsystem för formverktyg
BSRTUV-A 2222

Bilden visar BSRTUV-A 2222

Tvätt/Sköljprincip: Högflödesspolning i luft/vätska i kombination med ultraljud. Torkprocessen sker med recirkulerande varmluft och intermittent tryckluftsavblåsning. Sluttorksteg via vakuum.

Max korgstorlek: l x b x h: 1020 x 400 x 500 mm

Max standardvikt:
350 kg

Rullbanor

Rullbanor finns som drivna eller odrivna och anpassas efter kundens önskemål.

Tillbehör

Filter, Tömningspump, Oljeavskiljare koalescense

Tillbehör

Filter, Tömningspump, Oljeavskiljare koalescense

Tillbehör

Stor oljeavskiljare typ koalescense helt i rostfritt utförande för stora volymer olja + tömningssystem.

 

Tillbehör

Ställbara rostfria rör för c/c12 och c/c25-korgar

Tillbehör

Allkal marknadsför ett komplett sortiment av rostfria korgar.

Standardstorlek l x b x h:
300 x 400 x 230/330 mm
600 x 400 x 230/330 mm
1200 x 400 x 230/330 mm
800 x 600 x 330/500 mm
Maskstorlek: c/c 5, 7,12 alternativt 25 mm
Finns även i andra storlekar.