A. Rubertsson Allkal AB

Agne Rubertsson Allkal AB grundades 1977 och är branschens, utan ägarförändringar, äldsta företag. Vi har växt men också utvecklats och sedan många år är vi ett av de ledande företagen inom vårt verksamhetsområde.

En trygg partner med stor flexibilitet

Med hjälp av hög kunskapsnivå och stort engagemang vill vi göra kundens produktion enkel, miljövänlig, tillförlitlig och kostnadseffektiv.

Vi strävar alltid efter att hitta kreativa lösningar för att nå bästa resultat oavsett om det rör sig om en liten enkel utrustning eller en stor komplex linje.

Att vara en partner för ett ömsesidigt och fruktbärande samarbete ser vi som en grundförutsättning.

Samarbetsperioden med kund börjar vid projekteringen och fortsätter under anläggningens hela livslängd. Detta säkerställer till exempel att hjälp med modifiering av tidigare levererade anläggningar kan utföras vid förändrad produktvolym eller inriktning.

Vi erbjuder givetvis löpande service och underhåll av levererade anläggningar.

Vårt mål är att vi ska hitta de lösningar som uppfyller kundens behov. Vi är en leverantör som arbetar nära våra kunder under hela processen, från projektering och konstruktion till tillverkning och driftsättning.

Alla anläggningar vi levererar ska vara ändamålsenliga, miljö-vänliga, kostnadseffektiva och anpassade till kundens behov.

Vår strävan

Vi ska vara ett ledande företag inom vår bransch. Ledande syftar här inte enbart på marknadsandelar utan gäller även kunskap om kundbehov och kompetens inom affärsområdet samt inom projektering, konstruktion och tillverkning.

Kunder och marknader

Några av våra årligen återkommande kunder är ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Electrolux, Sandvik, Scania, SKF, SNA Europe, SSAB, Volvo Cars, Volvo PT, Volvo CE och ett flertal andra, ej namngivna, ledande företag, inom sina verksamhetsområden.
Vår hemmamarknad är Sverige och Norden men vi har även levererat till de flesta länder i Europa, Australien, Brasilien, Asien, Sydamerika och Oceanien.