I April 2023 levererar A.Rubertsson AB två stycken Tvättkabiner för palettgods (godsvikt max 800 kg).

Anläggningarna består av en underliggande förrådstank med en ovan placerad behandlingskabin.

Torkning av godset sker via högeffektiv vakuumtorkning.

Godspaletter transporteras genom tvättsystemet via helautomatiskt transportsystem

Godset kan laddas från båda transportriktningarna.

Behandling invändigt kabin sker genom fast monterade spolramper.