Rör- och långgodstvättar

I våra rör och långgodstvättar, utförs in och utvändig spolning och eventuell fläktavblåsning och torkning av gods oftast i samma behandlingskammare.

Godset placeras manuellt, via portal alternativt av robot på tvättmaskinens transportband eller direkt i maskin, för rengöring torkning. Spolning sker oftast från gavel till gavel för att uppnå en maximal tvättning.

Det finns flera olika typer av tvättar för rör (s.k. rörtvättar) och långgods där både enstycks, serie eller batchtvättning kan utföras.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)
Rörtvätt och långgodstvätt