Dopptvättar

Våra dopptvättar arbetar enligt metoden agiteraing. En lastplattform eller likvärdigt gör en uppåt och nedåtgående rörelse.

Godset bringas i motsvarande rörelse och vätskan bearbetar alla ytor, håligheter och eventuella kanaler på godset.

Den okomplicerade och säkra konstruktionen ger en bra driftsäkerhet och lång livslängd på maskinen. I kombination med ultraljud kan denna typ av tvättanläggning avlägsna oljor, fetter och partiklar och uppnå en hög renhetsnivå.

Anläggningarna kan förses med oljeavskiljare och cirkulationspump som kopplas till en filterenhet för kontinuerlig rening av tvättvätskan och optimering av tvättresultatet.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)
dopptvätt