Tvättsystem

I våra helautomatisk tvättanläggningar, tvättsystem, sker komplett hantering, tvättning, torkning och kylning av gods.

Anläggningarna är försedda med de erforderliga tvätt- och behandlingssteg , torkutrustningar och kylsystem som erfordras för att uppnå de krav som ställs gällande renhet, temperatur och kapacitet.

Maskinerna är försedda med helautomatiska erforderliga transportsystem för transport av gods som skall behandlas, från hämtaläge till lämnaläge. Anläggningarna kan med fördel förses med ett patenterad vätskereningssystem, där förbrukad tvättvätska renas internt i anläggningen.

Vätskebyte från förbrukad tvättvätska till nysatsad, förvärmd och kemikaliedoserad tvättvätska tar max 20 min från stopp till produktionsstart. Under pågående drift renas den arbetande tvättvätskan i tvättmaskinen via magnettransportörer, returvätskereningssystem med automatfilter, oljeavskiljare och tvättfilter vilket förlänger tvättvätskans ståndtider avsevärt.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)
Tvättsystem från A.Rubertsson