Tunneltvättar & emballagetvättar

Våra tunneltvättar, för avfettning, tvättning, sköljning, torkning, avlackning, fosfatering m.m. finns i flera utföranden och kan levereras i 1-stegs alt. flerstegsutförande.

Tvättarna finns som standardtvättar och / eller specialanpassade tvättar, allt efter kundens behov, både vad gäller storlekar på tvättanläggning, antalet tvättsteg, sköljsteg, avblåsningssteg och torksteg, allt beroende på renhetskrav, kapacitet och godsstorlek.

Tvättanläggningarna kan förses med olika typer av transportsystem anpassade efter kundens / produktens behov.

Transportsystemen kan ex.vis vara kedjetransportör, nättransportör, stegmatare, conveyorbana eller det som erfordras.

Tillval till våra maskiner:
Alla våra tvättanläggningar kan med fördel förses med vätskereningsutrustningar såsom oljeavskiljare, indunstare, returvätskesystem och luftreningsutrustning för evakuerad luft från maskinen.
Även utrustning för kemikaliedosering och för rengöring av tvättvätskor från bakterier (tex legionellabakterier) kan levereras av oss. Detta bidrar till avsevärt förlängda ståndtider på tvättvätskorna och att avkyld filtrerad evakueringsluft från maskinen kan återföras till omgivande fabrikslokal.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)

Tveka inte, hör av dig för mer information!