Kabintvättar

Våra kabin/kammartvättar, för avfettning, tvättning, sköljning, torkning, avlackning, fosfatering m.m. finns i flera standardstorlekar, eller kundanpassade.

Kundanpassade tvättar anpassas helt till våra kunders krav och behov både vad gäller renhetskrav, kapacitet, storlekar på kabiner, antalet tvättcykler, antal tvättkabiner och torkar.

Kabiner kan tillverkas som genomloppstvättar, vilket i många fall underlättar godshanteringen genom maskinen. Tvättprocessen och tvättanläggningen anpassas för att garantera att uppställda kapacitets och renhetskrav.

Under tvättprocessen kan kavitationstvättning, ultraljudstvättning, spoltvättning från roterande spolramper byggas in alt. kan godset roteras förbi fasta heltäckande spolramper.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)
Kabintvätt