Manuella tvättutrustningar & spolskåp

Våra manuella tvättstationer, är avsedda för avfettning, tvättning, sköljning, avblåsning, torkning, avlackning, fosfatering med mera.

Tvättstationerna anpassas till våra kunders behov både vad gäller storlekar på tvätt, funktioner och övrig utrustning.

Dessa anläggningar är en enklare typ av tvätt där mycket av arbetet sker manuellt. I vissa fall kan maskinen laddas och lossas manuellt men rengöringscykeln sker i automatik.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)

LAVAPEN P OPEN

Lavapen P Open

LÅGTRYCKS MANUELLA TVÄTTSTATION MATAD MED TRYCKLUFT

Tvättkapacitet upp till 120 x 80 cm
Lastkapacitet 70kg (> på förfrågan)
Max temperatur miljö

LAVAPEN C OPEN

TVÄTTSTATION MED HET VÄTSKA

Tvättkapacitet 
Lastkapacitet 
Max temperatur 

LAVAPEN P

L

LÅGTRYCKS MANUELLA TVÄTTSTATION – TRYCKLUFT MED LOCK

Tvättkapacitet upp till 120 x 80 x H 45 cm
Lastkapacitet 70kg (> på begäran)
Max temperatur miljö

LAVAPEN C

Lavapen C

MANUELLA TVÄTTSTATION MED HET VÄTSKA I STÄNGD HYTT

Tvättkapacitet upp till 120 x 80 x H 45 cm
Lastkapacitet 70kg (> på begäran)
Max temperatur upp till 60 °C

LAVAPEN X

Lavapen X

MANUELLA HÖGTRYCKS 80 BAR METALLVÄTSKA MED HET VÄTSKA I STÄNGD HYTT

Tvättkapacitet upp till 120 x 80 x H 45 cm
Lastkapacitet 70kg (> på begäran)
Max temperatur upp till 60 °C