Karuselltvättar

Våra karuselltvättar, med på och avlastning av gods på samma ställe, är anpassade för avfettning, tvättning, sköljning, torkning, avlackning, fosfatering med flera finns i flera utföranden och kan levereras i 1-stegs utförande eller i fler-stegsutförande.

Tvättarna anpassas efter våra kunders behov både vad gäller storlekar på tvättanläggning, antalet tvättsteg, sköljsteg, avblåsningssteg och torksteg. Allt beroende på renhetskrav, kapacitet och godsstorlek. På- och avlastning till tvättanläggningarna anpassas till kundens krav och behov, laddning och lossning kan te.x. utföras manuellt alternativt av robot eller portal.

Tvättresultat

Tvättresultatet påverkas av dessa faktorer:

  • Tvättmetod (tryck, flöde, teknik)
  • Tid (behandlingstid)
  • Tillsatsmedel (tvättkemikalier)
  • Temperatur (vätsketemperatur)
karuselltvätt