Vid val av maskintyp bör hänsyn tas till renhetskrav, tvättmetod, tvättgodsets utseende och mängd, samt process före och efter tvättning.

Samtliga våra anläggningar levereras med stor lutning på tankbotten för enkel tömning och rengöring – tankar kan med fördel förses med tankrengöringssystem.

Alla våra utrustningar levereras CE-märkta.