Med torkning i vakuum behövs ingen extra tillsatsvärme utan torkningen sker med den värmeenergi som skapas i materialet efter tvättning.
Torkning sker i rumstemperatur i ett undertryck där ca 95% av atmosfärstrycket har avlägsnats.

Vakuumtorkning är en mycket effektiv och energibesparande metod att torka gods.