A Rubertssons personal har nu utbildats i HLR-räddning och vi har även investerat i egen hjärtstartare.

certiifikat HLRPå utbildningsbeviset kan man läsa följande: När någon får hjärtstopp är det bråttom! Varje minut är dyrbar. Hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare ökar chanserna dramatiskt för att kunna rädda den som drabbats.

Arbetsplatsen på A Rubertsson AB uppfyller kraven för en Hjärtsäker arbetsplats eftersom:

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett plötsligt hjärtstopp
  • det finns en strategi för larm vid plötsligt hjärtstopp
  • hjärt-lungräddning kan startas omedelbart
  • behandling med hjärtstartare inom fem minuter
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den

Ovanstående är hämtat från det certifikat som är utfärdat av Hjärt Lungfonden och kriterierna är utformade i samråd med Rådet för Hjärt-Lungräddning.