Under december 2022 levererar A Rubertsson AB tvättsystem för plastemballage.

Emballagetvätten består av 2 st centraltankar kopplade till tvätt- och sköljtunnlar

med efterföljande 3 st hetluftstorktunnlar.

Gods placeras i godsfixturer vilka transporteras runt hela anläggningen för att möjliggöra

Laddning och lossning av gods på samma possition.