I Juli 2020 levererade A.Rubertsson AB en Tvättanläggning för vevstakar.

Anläggningen består av en stycken tunneltvätt bestående av en underliggande rostfri eluppvärmd tank med en ovan placerad behandlingskabin med genomgående transportör. Torkning av godset sker i en separat vaccumtork.  Godset placerat på fixturer transporteras genom anläggningen på transportbana.

Behandling invändigt kabiner sker invändigt/utvändigt genom fast monterade spol/blåsramper.

Avblåsning av godset sker via fläktavblåsning.