I  Januari 2019 levererade A.Rubertsson AB en Tvättanläggning för gods i korg med

tillhörande bansystem.

Kapacitet: 86 korgar/timme, Taktid/korg: 42 sek.