Leverans av ny 2-stegs Motortvätt med efterföljande blåsstation.