Leverans av 2-stegs Karuselltvätt med efterföljande torkning av kronhjul och pinjonger.

Anläggningen är försedd med högtrycksspolning samt dubbla filterenheter i tvättsteget
för extra rengöring av svårt nedsmutsade detaljer.