Leverans av ny 2-stegs härdugnstvätt inklusive komplett bansystem.

Tillhörande tankar är separerade från tvättanläggningen för placering

i källare.