I Juli 2019 levererade A.Rubertsson AB en Tvättkabin för axlar.

Anläggningen är en rostfri eluppvärm helt automatisk kabintvätt avsedd för robotbeskickning.

Behandling invändigt kabinen sker invändigt/utvändigt genom en fast monterad spol/blåsramp.

Torkning av godset sker via fläktavblåsning.