Januari 2022 levererade A Rubertsson AB en helautomatisk 6-stegs korgtvättanläggning med efterföljande vakuumtork.

Tvättning utförs via UL-tvätt, spoltvättning samt kavitationstvättning.

Anläggningen är helt flexibel vad gäller antal behandlingssteg som man vill använda via recepthantering.

Snabbval av aktuellt recept sker vid laddningsplatsen.