För PDF av information nedan:

Corona_200312

 

INFORMATION GÄLLANDE CORONAVIRUS FÖR A.RUBERTSSON AB
Datum: 200313

A Rubertsson AB – Verksamheten fungerar som vanligt

 

A Rubertsson AB vill på detta sätt informera om att vår verksamhet fungerar som vanligt.

 

  • Produktion och leveranser fortsätter att fungera som normalt.

 

  • Fabriken producerar i normal takt och flödet in och ut ur fabriken fungerar som normalt.

 

  • Speditionen fungerar som normalt men ytterligare säkerhetsregler och instruktioner har implementerats både för egen personal så väl som för  speditionsföretagens personal.

 

  • Inköp och tillgång av råmaterial är för närvarande oförändrad.

 

  • Samtliga medarbetare är ålagda att strikt följa de lokala, regionala, nationella och internationella riktlinjer och regelverk gällande vid smittspridning och sjukdom.

 

  • A Rubertsson AB samarbetar och är i tät kontakt med lokala och nationella myndigheter och har implementerat stränga säkerhetsregler för att förebygga smittspridning och sjukdom.

 

  • A Rubertsson AB har implementerat säkerhetskontroller för tillträde till våra kontor och fabriker.

 

  • Fysiska möten har minimerats och har istället ersatts av webb, video eller telefonmöten i största utsträckning.

 

 

Vi står till Er tjänst om ni har ytterligare frågor.

 

Med vänliga hälsningar

 

Mats Rubertsson (Verkställande Direktör)

A Rubertsson AB