A Rubertsson AB har levererat komplett utrustning för tvättning av plastemballage.
Leveransen av tvättanläggningarna hanterar allt från plana skivor, formpressat emballage
till emballagelådor där godset till varje tvättanläggning varierar i storlekar och utföranden.

För mer information kring våra utrustningar för emballagehantering vänligen kontakta oss.