I Juli 2020 levererade A.Rubertsson AB tre stycken Dubbla tvättkabiner för drev.

Anläggningarna består av en stycken underliggande rostfri eluppvärmd tank med två stycken ovan placerade tvättkabiner.

Behandling invändigt kabiner sker invändigt/utvändigt genom en fast monterad spol/blåsramp.

Torkning av godset sker via fläktavblåsning.