2-stegs Kabintvättmaskin, typ ARK 604030 för rengöring av gods placerat i korgar.
Tvättanläggningen kan utföra, spoltvättning, undervattenspolning, ultraljudstvättning samtidigt som rotation av godskorgen sker.
Anläggningen kan förses med vakuumtork.

Med denna typ av anläggning kan höga renhetskrav uppfyllas.