I Maj 20202 levererade A.Rubertsson AB två stycken Tvättkabiner för härdgods

Anläggningarna består av en underliggande förrådstank med en ovan placerad behandlingskabin.

Behandling invändigt kabin sker  genom en fasta monterade spol/blåsramper.