1-stegs kombinerad spoltvätt/högtryckstvätt med efterföljande hetluftstork
För ändlösa stålband.
Trsp H = 10 m/min

Banden skall vara fria från vax/oljor och rostskyddsmedel och helt torra för efterföljande lasersvetsning.

hogtryckstvatt