1-stegs kabintvättmaskin/verktygstvätt försedd med oljeavskiljare,
automatisk vattenpåfyllning, automatiskt kemikaliedosering
samt kondensavskiljare.

Max godslast:  500 kg